Zarządzenia Prezydenta Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.12.2016 Zarządzenie nr 360/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonej we Włocławku przy ul. Ciasnej 36, oznaczonej jako działka nr 167 KM 81 o pow. 0,0206 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat, w drodze przetargu. Szczegóły
Artykuł 12.12.2016 Zarządzenie nr 359/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości jednostkowej stawki dotacji dla uczniów, wychowanków i słuchaczy szkół i placówek publicznych i niepublicznych Szczegóły
Artykuł 12.12.2016 Zarządzenie nr 358/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2016 rok Szczegóły
Artykuł 08.12.2016 Zarządzenie nr 356/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu konsultacyjnego do spraw reorganizacji sieci szkół i placówek. Szczegóły
Artykuł 07.12.2016 Zarządzenie nr 355/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania gminy polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w roku 2017, przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej Szczegóły
Artykuł 07.12.2016 Zarządzenie nr 354/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie powołania zespołu opiniująco – doradczego w sprawie dalszego funkcjonowania Zespołu Szkół nr 4 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 06.12.2016 Zarządzenie nr 353/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do spraw opiniowania wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Szczegóły
Artykuł 06.12.2016 Zarządzenie nr 352/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków i sprawozdania z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Szczegóły
Artykuł 05.12.2016 Zarządzenie nr 351/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia dodatkowego otwartego uzupełniającego naboru kandydatów na członka Włocławskiej Rady Seniorów. Szczegóły
Artykuł 02.12.2016 Zarządzenie nr 350/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2016 rok Szczegóły
Artykuł 30.11.2016 Zarządzenie nr 349/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2016 r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania gminy polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w roku 2017, przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny lub pieczy zastępczej Szczegóły
Artykuł 30.11.2016 Zarządzenie nr 348/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2016 r w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 30.11.2016 Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasto Włocławek w roku 2017 z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej – „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego” Szczegóły
Artykuł 30.11.2016 Zarządzenie nr 347/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2016 r w sprawie ustanowienia zasad zwrotu za zakup biletów komunikacji miejskiej z ulgą 40 % Szczegóły
Artykuł 29.11.2016 Zarządzenie nr 346/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 listopada 2016 r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2017 w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Szczegóły