Zarządzenia Prezydenta Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 30.11.2016 Zarządzenie nr 347/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2016 r w sprawie ustanowienia zasad zwrotu za zakup biletów komunikacji miejskiej z ulgą 40 % Szczegóły
Artykuł 29.11.2016 Zarządzenie nr 346/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 listopada 2016 r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2017 w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Szczegóły
Artykuł 28.11.2016 Zarządzenie nr 345/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 listopada 2016 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: Żytniej 98, stanowiącej część dz. nr. 37 KM 86 o pow. 15,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 28.11.2016 Zarządzenie nr 344/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 listopada 2016 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Zielnej 25a, stanowiącej dz. nr. 13 KM 112/2 o pow. 618,00 m2, Zielnej 25a, stanowiącej dz. nr. 14 KM 112/2 o pow. 638,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 24.11.2016 Zarządzenie nr 343/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 listopada 2016 r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego w sprawie wydzierżawienia na czas nieoznaczony części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 24.11.2016 Zarządzenie nr 342/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 listopada 2016 r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie wydzierżawienia na czas nieoznaczony części nieruchomości zabudowanej oraz niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 24.11.2016 Zarządzenie nr 341/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 listopada 2016 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul.Wienieckiej, stanowiącej działkę nr 13/21 KM 33 o pow. 3957,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 23.11.2016 Zarządzenie nr 340/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 listopada 2016 r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, na terenie miasta Włocławek, w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Szczegóły
Artykuł 23.11.2016 Zarządzenie nr 339/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu ich zamieszkania, na terenie miasta Włocławek, w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Szczegóły
Artykuł 23.11.2016 Zarządzenie nr 338/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 22.11.2016 Zarządzenie nr 337/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Aktywności Zawodowej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 21.11.2016 Zarządzenie nr 336/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Szczegóły
Artykuł 18.11.2016 Zarządzenie nr 335/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2016 rok Szczegóły
Artykuł 18.11.2016 Zarządzenie nr 334/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika do spraw organizacji samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych we Włocławku Szczegóły
Artykuł 16.11.2016 Zarządzenie nr 333/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro Szczegóły