Zarządzenia Prezydenta Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.06.2020 Zarządzenie Nr 186/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 08 czerwca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenie wykonywania ocen sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej oraz ocen rodzin zastępczych Szczegóły
Artykuł 08.06.2020 Zarządzenie Nr 183/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 04 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego we Włocławku do wykonywania prac spisowych w ramach powszechnego spisu rolnego w 2020 r. Szczegóły
Artykuł 08.06.2020 Zarządzenie Nr 182/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 04 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 Zarządzenie Nr 185/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 05 czerwca 2020 r. w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Szczegóły
Artykuł 04.06.2020 Zarządzenie Nr 184/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 04 czerwca 2020 r. w sprawie określenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Miasta Włocławek w stanie epidemii. Szczegóły
Artykuł 03.06.2020 Zarządzenie Nr 181/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Pułaskiego/Kilińskiego, stanowiącej część dz. nr 5/57 (obręb Włocławek KM 43) o pow. 25,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres czterech miesięcy w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 02.06.2020 Zarządzenie nr 176/2020 r. Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 02.06.2020 Zarządzenie nr 180/2020 r. Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 02 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Jeżynowej, oznaczonej jako działka nr 27/2 (Włocławek KM 5) o pow. 0,0134 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Szczegóły
Artykuł 01.06.2020 Zarządzenie nr 179/2020 Prezydenta Miasta Włocławek jako starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej z dnia 01 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 2/55 o powierzchni 0,0050 ha w obrębie 1150 Włocławek KM 115, położonej we Włocławku przy ul. Grondy 20, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległe Szczegóły
Artykuł 29.05.2020 Zarządzenie nr 178/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Piaski, stanowiącej część dz. nr 10/2 (obręb Włocławek KM 110) o pow. 75,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 29.05.2020 Zarządzenie nr 177/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 28.05.2020 Zarządzenie nr 175/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania, organizacji i trybu działania Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 25.05.2020 Zarządzenie nr 174/2020 r. Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej 210a, oznaczonej jako działka nr 103/1 obręb Krzywa Góra o pow. 0,1000 ha oraz działka nr 103/2 obręb Krzywa Góra o pow. 0,0483 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze przetargu. Szczegóły
Artykuł 25.05.2020 Zarządzenie nr 173/2020 r. Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Płockiej 268, oznaczonej jako działka nr 164/1 obręb Łęg o pow. 0,5700 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze przetargu. Szczegóły
Artykuł 21.05.2020 Zarządzenie nr 172/ 2020 Prezydenta Miasta Włocławek jako starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej z dnia 21 maja 2020 r.w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych we Włocławku przy ul. Papieżka, oznaczonych jako: działki ewidencyjne nr 44/17, 44/15, 44/3, 44/4, 44/5, 44/6, 44/7, 44/8, 44/9, 44/13 o łącznej pow. 0,2232 ha, działka ewidencyjna nr 16 o pow. 0,0646 ha, działka ewidencyjna nr 48/4 o pow. 0,0476 ha, działka ewidencyjna nr 50/5 o pow. 0,0027 ha, działka ewidencyjna nr 28/28 o pow. 0,0630 ha, położonych w obrębie Włocławek KM 102, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Szczegóły