Zarządzenia Prezydenta Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 03.11.2016 Zarządzenie nr 317/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie wydzierżawienia na czas nieoznaczony części nieruchomości zabudowanych oraz niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 03.11.2016 Zarządzenie nr 316/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: – ul. Płockiej, stanowiącej część dz. nr. 11/64 KM 94 o pow. 142,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 03.11.2016 Zarządzenie nr 315/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 03.11.2016 Zarządzenie nr 314/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 02.11.2016 Zarządzenie nr 313/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Słowackiego 3/Mickiewicza 2 wraz z udziałem we współwłasności gruntu. Szczegóły
Artykuł 02.11.2016 Zarządzenie nr 312/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego lokale użytkowe w tym garaże, stanowiące własność Gminy Miasto Włocławek, położone we Włocławku, przeznaczone do najmu na okres powyżej trzech lat w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Szczegóły
Artykuł 02.11.2016 Zarządzenie nr 309/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2016 rok Szczegóły
Artykuł 02.11.2016 Zarządzenie nr 311/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 31.10.2016 Zarządzenie nr 310/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 października 2016 r. jako starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej z dnia 31 października 2016 r. w sprawie obciążenia służebnością przesyłu przyłącza energetycznego i przyłącza kanalizacji deszczowej na czas nieoznaczony w odniesieniu do nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy ulicy Barskiej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 10/37 (Obręb 1060 Włocławek KM 106) o pow. 0,0570 ha, dla której Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WL1W/00043254/3. Szczegóły
Artykuł 26.10.2016 Zarządzenie nr 308/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy: Płockiej, działka nr 8/13 KM 94 o pow. 15,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 26.10.2016 Zarządzenie nr 307/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej we Włocławku przy ul. Krzywa Góra, oznaczonej jako działka nr 230 KM 2 ( Obręb Krzywa Góra) o pow. 94,00 m2 przeznaczonej w drodze bezprzetargowej do wydzierżawienia do lat trzech. Szczegóły
Artykuł 26.10.2016 Zarządzenie nr 305/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 26.10.2016 Zarządzenie nr 303/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia dodatkowego otwartego uzupełniającego naboru kandydatów na członka Włocławskiej Rady Seniorów. Szczegóły
Artykuł 26.10.2016 Zarządzenie nr 304/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia lokali, w których będą usytuowane na terenie miasta Włocławek punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramu udzielania w nich nieodpłatnej pomocy prawnej. Szczegóły
Artykuł 26.10.2016 Zarządzenie nr 306/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 października 2016 r.w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego 13 lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Szczegóły