Zarządzenia Prezydenta Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 04.10.2016 Zarządzenie nr 287/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 października 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie scentralizowanych rozliczeń podatku od towarów i usług przez Gminę Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 04.10.2016 Zarządzenie nr 286/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 października 2016 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa we Włocławku oraz ustalenia składu osobowego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Szczegóły
Artykuł 03.10.2016 Zarządzenie nr 284/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2016 rok Szczegóły
Artykuł 30.09.2016 Zarządzenie nr 280/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku Szczegóły
Artykuł 30.09.2016 Zarządzenie nr 285/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 30.09.2016 Zarządzenie nr 277/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 września 2016 r. w sprawie odwołania Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 30.09.2016 Zarządzenie nr 283/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2016 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej we Włocławku przy ulicy Toruńskiej 85 A, oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 64/23 o pow. 0,0200 ha (Włocławek KM 31). Szczegóły
Artykuł 30.09.2016 Zarządzenie nr 282/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy: ul.Płockiej ,stanowiącej część działki nr 18/20 KM 94 o pow. 72,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 30.09.2016 Zarządzenie nr 281/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Mielęcińskiej 3, stanowiącej część dz. nr. 10 KM 02 ( obręb Michelin) o pow. 20,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 29.09.2016 Zarządzenie nr 279/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia dodatkowego otwartego uzupełniającego naboru kandydatów na członka Włocławskiej Rady Seniorów. Szczegóły
Artykuł 28.09.2016 Zarządzenie nr 276/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 września 2016 r.w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 27.09.2016 Zarządzenie nr 275/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 września 2016 r. w sprawie powołania zespołu konsultacyjnego Szczegóły
Artykuł 27.09.2016 Zarządzenie nr 274/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 września 2016 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości, położonej we Włocławku przy ulicy Korczaka, oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 82/2 o pow. 0,0406 ha (Włocławek KM 72/1). Szczegóły
Artykuł 23.09.2016 Zarządzenie nr 273/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji d/s Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 22.09.2016 Zarządzenie nr 272/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Płockiej, oznaczonej jako działka nr 11/64 KM 94 o pow. 275,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły