Zarządzenia Prezydenta Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 12.08.2016 Zarządzenie nr 240/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 sierpnia 2016 r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 11.08.2016 Zarządzenie nr 239/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 sierpnia 2016 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej, położonej we Włocławku u zbiegu Bulwarów Marszałka Piłsudskiego 13 i Browarnej 1, oznaczonej jako działka nr 1 KM 47 o pow. 0,0402 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. Szczegóły
Artykuł 10.08.2016 Zarządzenie nr 238/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 sierpnia 2016 r w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie przyjęcia „Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej w Gminie Miasto Włocławek na lata 2016-2018.” Szczegóły
Artykuł 10.08.2016 Zarządzenie nr 237/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 sierpnia 2016 r w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Włocławek zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za świadczenia w formie pobytu w ośrodku wsparcia i mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 09.08.2016 Zarządzenie nr 236/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 sierpnia 2016 r w sprawie ustanowienia Pełnomocnika do spraw organizacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 09.08.2016 Zarządzenie nr 235/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 sierpnia 2016 r w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości, położonej we Włocławku przy ulicy: Długiej 60a, oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 24/1 o pow. 0,0556 ha oraz Długiej 60, oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 24/2 o pow. 0,0542 ha (Włocławek KM 56). Szczegóły
Artykuł 05.08.2016 Zarządzenie nr 234/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 sierpnia 2016 r w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2016 rok Szczegóły
Artykuł 05.08.2016 Zarządzenie nr 233/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 sierpnia 2016 r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie wydzierżawienia na czas nieoznaczony części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 03.08.2016 Zarządzenie nr 232/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 sierpnia 2016 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Jesionowej 6a, stanowiącej część dz. nr. 65/26 KM 49/1 o pow. 18,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 03.08.2016 Zarządzenie nr 231/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 sierpnia 2016 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Płockiej, stanowiącej część dz. nr. 11/53 KM 94 o pow. 30,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 01.08.2016 Zarządzenie nr 229/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 lipca 2016 r w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2016 rok Szczegóły
Artykuł 01.08.2016 Zarządzenie nr 230/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 sierpnia 2016 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy ulicy Okrzei 71A, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 192/52 o powierzchni 0,0354 ha (Obręb 0420 Włocławek KM 42), przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego. Szczegóły
Artykuł 29.07.2016 Zarządzenie nr 228/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 lipca 2016 r zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Społecznej Komisji Mieszkaniowej Szczegóły
Artykuł 28.07.2016 Zarządzenie nr 227/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lipca 2016 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy ulicy Toruńskiej 169A, oznaczonej jako działki ewidencyjne: nr 173/8 o powierzchni 0,0855 ha i nr 173/9 o powierzchni 0,3253 ha (Obręb 0003 Krzywa Góra), przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego. Szczegóły
Artykuł 28.07.2016 Zarządzenie nr 226/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lipca 2016 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy Al. Jana Pawła II 6, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 34/13 o powierzchni 0,0838 ha (Obręb 2020 Michelin KM 02), przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego. Szczegóły