Zarządzenia Prezydenta Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 27.07.2016 Zarządzenie nr 225/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 lipca 2016 r w sprawie realizacji projektu pn. „Śródmieście na drodze do zmian – opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka” Szczegóły
Artykuł 27.07.2016 Zarządzenie nr 224/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 lipca 2016 r w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości, położonej we Włocławku przy ulicy: Chłodnej 37, oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 124 o pow. 0,0379 ha oraz Chłodnej 39, oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 125 o pow. 0,0615 ha (Włocławek KM 42). Szczegóły
Artykuł 25.07.2016 Zarządzenie nr 223/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 lipca 2016 r w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku, ul. Nowomiejska 25 Szczegóły
Artykuł 21.07.2016 Zarządzenie nr 222/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 lipca 2016 r w sprawie powołania Komisji ds. niszczenia weksli i deklaracji wekslowych Szczegóły
Artykuł 19.07.2016 Zarządzenie nr 221/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 lipca 2016 r zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Włocławku Szczegóły
Artykuł 18.07.2016 Zarządzenie nr 220/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 lipca 2016 r w sprawie organizacji Narad Koordynacyjnych oraz zasad i trybu ich prowadzenia Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Zarządzenie nr 219/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 lipca 2016 r zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Zarządzenie nr 217/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 lipca 2016 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Szpitalnej 1b, stanowiącej część działki nr 15/12 KM 35 o pow. 30,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Zarządzenie nr 216/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 lipca 2016 r w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2016 rok Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Zarządzenie nr 215/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 lipca 2016 r zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Zarządzenie nr 214/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 lipca 2016 r w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemu i Łagodzenia Skutków Bezdomności na lata 2016 –2020”. Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Zarządzenie nr 213/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 lipca 2016 r w sprawie parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu miasta Włocławek i wieloletniej prognozy finansowej na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Zarządzenie nr 212/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 lipca 2016 r w sprawie określenia wysokości jednostkowej stawki dotacji dla uczniów, wychowanków i słuchaczy szkół i placówek publicznych i niepublicznych Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Zarządzenie nr 211/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 lipca 2016 r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Zarządzenie nr 210/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 lipca 2016 r zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłaty i kaucji za czasowe zajęcie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, Miasta na Prawach Powiatu i Skarbu Państwa Szczegóły