Zarządzenia Prezydenta Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 11.05.2020 Zarządzenie Nr 156/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie stwierdzenia ustania członkostwa w Komitecie Rewitalizacji i zmianie zarządzenia w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Szczegóły
Artykuł 07.05.2020 Zarządzenie nr 155/2020 r. Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie określenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Miasta Włocławek w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID 19. Szczegóły
Artykuł 06.05.2020 Zarządzenie nr 150/2020 r. Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 05.05.2020 Zarządzenie nr 154/2020 r. Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 05 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania żłobków wchodzących w skład Miejskiego Zespołu Żłobków we Włocławku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Szczegóły
Artykuł 05.05.2020 Zarządzenie nr 153/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 05 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Stanu Cywilnego Szczegóły
Artykuł 05.05.2020 Zarządzenie nr 152/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 05 maja 2020 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Biura Informatyzacji Szczegóły
Artykuł 30.04.2020 Zarządzenie nr 151/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Urbanistyki i Architektury Szczegóły
Artykuł 28.04.2020 Zarządzenie nr 149/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Biura Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Szczegóły
Artykuł 23.04.2020 Zarządzenie nr 148/2020 Prezydenta Miasta Włocławek jako starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej z dnia 23 kwietnia 2020 r. Szczegóły
Artykuł 22.04.2020 Zarządzenie Nr 147/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji oceniającej wnioski o przyznanie dotacji celowych dla włocławskich uczelni wyższych z budżetu Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 22.04.2020 Zarządzenie Nr 146/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Miasta Włocławek w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID 19. Szczegóły
Artykuł 16.04.2020 Zarządzenie Nr 145/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 1 na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 16.04.2020 Zarządzenie Nr 144/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji do spraw oceny wniosków o udzielenie dotacji na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji Szczegóły
Artykuł 16.04.2020 Zarządzenie Nr 143/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej 210a, oznaczonej jako działka nr 103/1 obręb Krzywa Góra o pow. 0,1000 ha oraz działka nr 103/2 obręb Krzywa Góra o pow. 0,0483 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze przetargu. Szczegóły
Artykuł 16.04.2020 Zarządzenie Nr 142/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 Kwietnia 2020 r. w sprawie zasad realizacji programu pn. „Wolontariat szansą na oddłużenie na lata 2020-2024” Szczegóły