Zarządzenia Prezydenta Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 20.03.2020 Zarządzenie Nr 128/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 marca 2020 r. uchylające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów: Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 19 we Włocławku, ul. Urocza 1, 87-800 Włocławek; Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 30 we Włocławku, ul. Kaliska 85, 87-800 Włocławek; Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 we Włocławku, ul. Gniazdowskiego 7, 87-800 Włocławek; Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 we Włocławku, ul. Starodębska 21b, 87-800 Włocławek; Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych, ul. Nowomiejska 25, 89, 87-800 Włocławek; Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku, ul. Bukowa 38/40, 87-800 Włocławek. Szczegóły
Artykuł 20.03.2020 Zarządzenie nr 127/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 marca 2020 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku, ul. Bukowa 38/40, 87-800 Włocławek Szczegóły
Artykuł 20.03.2020 Zarządzenie nr 126/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 marca 2020 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 19 we Włocławku, ul. Urocza 1, 87-800 Włocławek Szczegóły
Artykuł 20.03.2020 Zarządzenie nr125/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 marca 2020 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 30 we Włocławku, ul. Kaliska 85, 870800 Włocławek Szczegóły
Artykuł 20.03.2020 Zarządzenie nr 124/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 marca 2020 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 we Włocławku, ul. Gniazdowskiego 7, 87-800 Włocławek Szczegóły
Artykuł 20.03.2020 Zarządzenie nr 123/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 marca 2020 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych we Włocławku, ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek Szczegóły
Artykuł 20.03.2020 Zarządzenie nr 122/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 marca 2020 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 we Włocławku, ul. Starodębska 21b, 87-800 Włocławek Szczegóły
Artykuł 20.03.2020 Zarządzenie nr 121/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Biura Zamówień Publicznych Szczegóły
Artykuł 19.03.2020 Zarządzenie Nr 120/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1 na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 17.03.2020 Zarządzenie Nr 118/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 17.03.2020 Zarządzenie Nr 119/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego lokale użytkowe (garaże), stanowiące własność Gminy Miasto Włocławek, położone we Włocławku, przeznaczone do najmu na okres powyżej trzech lat w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Szczegóły
Artykuł 16.03.2020 Zarządzenie Nr 110 a/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa COVID 19 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej obowiązujących w budynkach Urzędu Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 16.03.2020 Zarządzenie Nr 117/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 16.03.2020 Zarządzenie Nr 116/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 30 we Włocławku, ul. Kaliska 85 Szczegóły
Artykuł 16.03.2020 Zarządzenie Nr 115/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 19 we Włocławku, ul. Urocza 1 Szczegóły