Zarządzenia Prezydenta Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.09.2020 Zarządzenie nr 322/ 2020Prezydenta Miasta Włocławek jako starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej z dnia 17 września 2020 r. w sprawie obciążenia służebnością przesyłu, na czas nieoznaczony, odcinków magistrali wodociągowej o średnicy 300 mm o długości 21,30 m oraz o średnicy 400 mm o długości 20,70 m będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. we Włocławku, w odniesieniu do nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy ulicy Witosa, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 27/8 o pow. 0,6535 ha (Obręb 0800 Włocławek KM 80). Szczegóły
Artykuł 17.09.2020 Zarządzenie nr 321/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu do spraw racjonalizacji wydatków na oświatę we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 17.09.2020 Zarządzenie nr 320/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 15/135 o powierzchni 0,0367 ha w obrębie Włocławek KM 87, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Zagajewskiego, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. Szczegóły
Artykuł 17.09.2020 Zarządzenie nr 319/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 14.09.2020 Zarządzenie nr 318/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Impresaryjnego im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 10.09.2020 Zarządzenie nr 317/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek w okresie od 1 października 2020 roku do 30 września 2022 roku. Szczegóły
Artykuł 09.09.2020 Zarządzenie nr 316/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych przez Gminę Miasto Włocławek i jej jednostki organizacyjne Szczegóły
Artykuł 09.09.2020 Zarządzenie nr 315/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Węglowej 15, stanowiącej część dz. nr 1 KM 53 (obręb Włocławek) o pow. 44,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 09.09.2020 Zarządzenie nr 314/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 września 2020 r. w sprawie obciążenia służebnością gruntową, na czas nieoznaczony, części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy ulicy Toruńskiej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 161 o pow. 4,3083 (Obręb 0003 Krzywa Góra). Szczegóły
Artykuł 09.09.2020 Zarządzenie nr 313/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 września 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 09.09.2020 Zarządzenie nr 312/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 04.09.2020 Zarządzenie nr 311/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego lokale użytkowe, stanowiące własność Gminy Miasto Włocławek, położone we Włocławku, przeznaczone do najmu na okres powyżej trzech lat w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Szczegóły
Artykuł 03.09.2020 Zarządzenie Nr 310/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 03 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 03.09.2020 Zarządzenie Nr 308/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 03.09.2020 Zarządzenie Nr 307/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Dyrektora Centrum Kultury „Browar B.” we Włocławku Szczegóły