Zarządzenia Prezydenta Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 20.01.2020 Zarządzenie nr 20/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Wąskiej, stanowiącej działkę nr 64/2 (Włocławek KM 36) o pow. 69,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres jednego roku w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 20.01.2020 Zarządzenie nr 19/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy: ul. Toruńskiej, stanowiącej działkę nr 42/123 (Włocławek KM 29) o pow.19,68 m 2 , Żwirowej, stanowiącej działkę nr 42/127 (Włocławek KM 29) o pow. 10,67 m2, ul. Żwirowej, stanowiącej działkę nr 42/128 (Włocławek KM 29) o pow. 9,40 m2, ul. Toruńskiej, stanowiącej działkę nr 44/2 (Włocławek KM 29) o pow. 9,11 m2, przeznaczonych do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 20.01.2020 Zarządzenie nr 18/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 20.01.2020 Zarządzenie nr 17/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 17.01.2020 Zarządzenie Nr 16/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 17.01.2020 Zarządzenie Nr 15/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 16.01.2020 Zarządzenie Nr 14/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2020 w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 15.01.2020 Zarządzenie nr 13/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 71/165 o powierzchni 0,0112 ha w obrębie Włocławek KM 7/2, położonej we Włocławku przy ul. Kwiatowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Szczegóły
Artykuł 15.01.2020 Zarządzenie nr 8/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 15.01.2020 Zarządzenie nr 12/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 15.01.2020 Zarządzenie nr 11/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 14.01.2020 Zarządzenie nr 10/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 10.01.2020 Zarządzenie nr 9/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu najmu wolnych lokali użytkowych oraz opłat za najem powierzchni pod reklamy na nieruchomościach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 09.01.2020 Zarządzenie nr 7/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 08.01.2020 Zarządzenie nr 6/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2020 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły