Zarządzenia Prezydenta Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 12.12.2019 Zarządzenie nr 508/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. transportu i infrastruktury drogowej Szczegóły
Artykuł 12.12.2019 Zarządzenie nr 507/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 11.12.2019 Zarządzenie nr 506/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 11.12.2019 Zarządzenie nr 505/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 11.12.2019 Zarządzenie nr 504/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 11.12.2019 Zarządzenie nr 503/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rewitalizacji przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego – „Prowadzenie kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9 we Włocławku”. Szczegóły
Artykuł 10.12.2019 Zarządzenie nr 502/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Włocławek zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020. Szczegóły
Artykuł 10.12.2019 Zarządzenie nr 501/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Wiślanej 1, stanowiącej część dz. nr 32 (Włocławek KM 46) o pow. 50,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 10.12.2019 Zarządzenie nr 500/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej we Włocławku przy ul. Płockiej, oznaczonej jako działka nr 18/36 (Włocławek KM 94) o pow. 15,00 m2 przeznaczonej w drodze bezprzetargowej do wydzierżawienia do lat trzech. Szczegóły
Artykuł 10.12.2019 Zarządzenie nr 499/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 167/7 o powierzchni 0,0182 ha w obrębie Krzywa Góra, położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Szczegóły
Artykuł 10.12.2019 Zarządzenie nr 498/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 11/2 o powierzchni 0,7440 ha w obrębie Włocławek KM 116/1 oraz nr 26/13 o powierzchni 1,9800 ha w obrębie Włocławek KM 116/2, położonej we Włocławku przy Al. Kazimiera Wielkiego, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika wieczystego Szczegóły
Artykuł 10.12.2019 Zarządzenie nr 497/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 10.12.2019 Zarządzenie nr 496/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 10.12.2019 Zarządzenie nr 495/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. ustalenia wyników konsultacji w sprawie zmiany granic Miasta Włocławek. Szczegóły
Artykuł 06.12.2019 Zarządzenie nr 493/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia 2 konkursu ofert i wyboru realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia, zamieszkałych na terenie miasta Włocławek” w 2019 r. Szczegóły