Zarządzenia Prezydenta Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.11.2019 Zarządzenie nr 456/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 12.11.2019 Zarządzenie nr 460/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Mielęcińskiej 3, działka nr 10 KM 94 (Michelin KM 02) o pow. 20,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 12.11.2019 Zarządzenie nr 459/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Letniskowej 3, oznaczonej jako działka nr 39 (Michelin KM 06) o pow. 0,5233 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze przetargu. Szczegóły
Artykuł 12.11.2019 Zarządzenie nr 458/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 12.11.2019 Zarządzenie nr 457/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Środowiska Szczegóły
Artykuł 08.11.2019 Zarządzenie nr 455/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Szczegóły
Artykuł 06.11.2019 Zarządzenie nr 454/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2019 r. Szczegóły
Artykuł 06.11.2019 Zarządzenie nr 453/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 05.11.2019 Zarządzenie nr 452/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie powołania zespołu ds. przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Szczegóły
Artykuł 05.11.2019 Zarządzenie nr 451/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie opracowania planu operacyjnego funkcjonowania miasta Włocławek w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny Szczegóły
Artykuł 04.11.2019 Zarządzenie nr 450/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Grodzkiej, działka nr 106 KM 5 (obręb Włocławek) o pow. 15,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargu ustnego ograniczonego Szczegóły
Artykuł 04.11.2019 Zarządzenie nr 447/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 04.11.2019 Zarządzenie nr 446/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 31.10.2019 Zarządzenie nr 449/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 października 2019 r. w sprawie rozliczania płatności podatku VAT w Gminie Miasto Włocławek oraz jednostkach organizacyjnych za pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment). Szczegóły
Artykuł 31.10.2019 Zarządzenie nr 448/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika do spraw utworzenia i organizacji samorządowej jednostki organizacyjnej Miasta Włocławek pod nazwą Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu we Włocławku Szczegóły