Zarządzenia Prezydenta Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 29.10.2019 Zarządzenie nr 445/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 roku na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 28.10.2019 Zarządzenie nr 444/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie administrowania Parkiem na Słodowie we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 25.10.2019 Zarządzenie nr 443/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 października 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 25.10.2019 Zarządzenie nr 442/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego 1 lokal użytkowy wraz z pomieszczeniem piwnicznym, zlokalizowany na parterze w budynku usytuowanym na nieruchomości, położonej we Włocławku przy ul. Mazowieckiej 5, stanowiący własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczony do oddania w najem w trybie bezprzetargowym. Szczegóły
Artykuł 24.10.2019 Zarządzenie nr 441/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej” Szczegóły
Artykuł 24.10.2019 Zarządzenie nr 440/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjnanr 71/166 o powierzchni 0,0109 ha w obrębie Włocławek KM 7/2, położonej we Włocławku przy ul. Kwiatowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 24.10.2019 Zarządzenie nr 439/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 października 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego wydzierżawienia na czas nieoznaczony części nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 24.10.2019 Zarządzenie nr 438/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 października 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego wydzierżawienia na czas nieoznaczony części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 24.10.2019 Zarządzenie nr 437/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Komunikacji Szczegóły
Artykuł 23.10.2019 Zarządzenie nr 436/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 października 2019 r. W sprawie godzin otwarcia Cmentarza Komunalnego przy Al. Chopina we Włocławku oraz Cmentarza Komunalnego w Pińczacie w okresie od 28 października 2019 r. do 03 listopada 2019 r. Szczegóły
Artykuł 21.10.2019 Zarządzenie nr 435/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 października 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Zespołu Żłobków we Włocławku Szczegóły
Artykuł 21.10.2019 Zarządzenie nr 434/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 października 2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika do spraw utworzenia i organizacji samorządowej jednostki organizacyjnej Miasta Włocławek pod nazwą Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych we Włocławku Szczegóły
Artykuł 18.10.2019 Zarządzenie nr 433/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku Szczegóły
Artykuł 17.10.2019 Zarządzenie nr 432/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 października 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 17.10.2019 Zarządzenie nr 431/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 października 2019 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły