Zarządzenia Prezydenta Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 24.08.2020 Zarządzenie nr 294/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2021 Szczegóły
Artykuł 21.08.2020 Zarządzenie nr 293/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania „Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej” Szczegóły
Artykuł 21.08.2020 Zarządzenie nr 292/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku Szczegóły
Artykuł 21.08.2020 Zarządzenie nr 291/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu miasta Włocławek i wieloletniej prognozy finansowej na 202 rok Szczegóły
Artykuł 20.08.2020 Zarządzenie nr 290/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Edukacji Szczegóły
Artykuł 19.08.2020 Zarządzenie nr 289/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 18.08.2020 Zarządzenie nr 288/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Szczegóły
Artykuł 18.08.2020 Zarządzenie nr 287/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek w okresie od 1 października 2020 roku do 30 września 2022 roku Szczegóły
Artykuł 18.08.2020 Zarządzenie nr 286/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej we Włocławku przy Al. Kazimierza Wielkiego, oznaczonej jako działka nr 3/48 (Włocławek KM 114) o pow. 0,0948 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Szczegóły
Artykuł 18.08.2020 Zarządzenie nr 285/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1/4 o powierzchni 0,0457 ha w obrębie Włocławek KM 6, położonej we Włocławku przy ul. Krokusowej 15, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu Szczegóły
Artykuł 18.08.2020 Zarządzenie nr 284/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie administrowania basenami letnimi z zapleczem sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu Szczegóły
Artykuł 17.08.2020 Zarządzenie nr 283/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Audytu i Kontroli Szczegóły
Artykuł 14.08.2020 Zarządzenie Nr 282/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert i wyboru realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia, zamieszkałych na terenie miasta Włocławek” w 2020 r. Szczegóły
Artykuł 14.08.2020 Zarządzenie Nr 281/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 13.08.2020 Zarządzenie Nr 280/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły