Zarządzenia Prezydenta Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.09.2019 Zarządzenie nr 384/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie przyjęcia „Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej w Gminie Miasto Włocławek na lata 2019-2021.” Szczegóły
Artykuł 09.09.2019 Zarządzenie nr 383/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 września 2019 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych we Włocławku Szczegóły
Artykuł 09.09.2019 Zarządzenie nr 382/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług przez Gminę Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 09.09.2019 Zarządzenie nr 381/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej Szczegóły
Artykuł 06.09.2019 Zarządzenie nr 380/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 września 2019 r. w sprawie powołania zespołu koordynującego utworzenie Centrum Wsparcia Społecznego we Włocławku Szczegóły
Artykuł 06.09.2019 Zarządzenie nr 379/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej we Włocławku przy ul. Wroniej,oznaczonej jako działka nr 127/11 (Włocławek KM 81) o pow. 0,0109 ha oraz działka nr 171/2 (Włocławek KM 81) o pow. 0,0228 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Szczegóły
Artykuł 06.09.2019 Zarządzenie nr 378/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej we Włocławku przy ul. Wąskiej,oznaczonej jako działka nr 64/2 (Włocławek KM 36) o pow. 0,0069 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Szczegóły
Artykuł 04.09.2019 Zarządzenie nr 377/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku Szczegóły
Artykuł 04.09.2019 Zarządzenie nr 376/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 września 2019 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert nr 3 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadania samorządu gminy w roku 2019 w zakresie polityki społecznej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 04.09.2019 Zarządzenie nr 375/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 2 na wykonywanie zadań publicznych związanychz realizacją zadań samorządu gminy w roku 2019 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniomi patologiom społecznym przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 03.09.2019 Zarządzenie nr 373/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 02.09.2019 Zarządzenie nr 374/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania członka Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku Szczegóły
Artykuł 30.08.2019 Zarządzenie nr 372/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonywania uchwałami Rady Miasta Włocławek oraz Aktem założycielskim spółce Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 30.08.2019 Zarządzenie nr 371/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 30.08.2019 Zarządzenie nr 370/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Wienieckiej 37, stanowiącej część dz. nr 6/4 KM 38 o pow. 47,80 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 33 miesięcy w drodze bezprzetargowej. Szczegóły