Zarządzenia Prezydenta Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.06.2019 Zarządzenie nr 281/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 14.06.2019 Zarządzenie nr 280/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 14.06.2019 Zarządzenie nr 279/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 16 we Włocławku ul. Budowlanych 6a. Szczegóły
Artykuł 14.06.2019 Zarządzenie nr 278/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości Stypendium Prezydenta Miasta Włocławek uzdolnionych uczniów szkół z terenu miasta Włocławek w 2019 roku. Szczegóły
Artykuł 13.06.2019 Zarządzenie nr 277/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 13.06.2019 Zarządzenie nr 276/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 13.06.2019 Zarządzenie nr 275/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego zbycie części udziału stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 13.06.2019 Zarządzenie nr 274/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 12.06.2019 Zarządzenie nr 273/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Okrzei, stanowiącej część dz. nr 47/4 KM 35 o pow. 1,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 12.06.2019 Zarządzenie Nr 272/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku Szczegóły
Artykuł 11.06.2019 Zarządzenie nr 271/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 10.06.2019 Zarządzenie nr 270/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji do oceny formalnej i merytorycznej wniosków o przyznanie Stypendium Prezydenta Miasta Włocławek dla uzdolnionych uczniów szkół z terenu miasta Włocławek w 2019 roku. Szczegóły
Artykuł 10.06.2019 Zarządzenie nr 269/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 2 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadania samorządu gminy w roku 2019 w zakresie polityki społecznej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 10.06.2019 Zarządzenie nr 268/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego polegającego na organizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania we wszystkie dni tygodnia, na terenie miasta Włocławek, w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2021 r. Szczegóły
Artykuł 10.06.2019 Zarządzenie nr 267/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu ich zamieszkania we wszystkie dni tygodnia, na terenie miasta Włocławek, w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2021 r. Szczegóły