Zarządzenia Prezydenta Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.05.2019 Zarządzenie nr 234/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 11 we Włocławku, ul. Papieżka 89 Szczegóły
Artykuł 21.05.2019 Zarządzenie nr 233/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 22 we Włocławku, ul. Promienna 15 Szczegóły
Artykuł 21.05.2019 Zarządzenie nr 232/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 32 we Włocławku, ul. Kaliska 108 Szczegóły
Artykuł 21.05.2019 Zarządzenie nr 231/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 29 we Włocławku, ul. Dygasińskiego 10 Szczegóły
Artykuł 21.05.2019 Zarządzenie nr 230/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 we Włocławku, ul. Brdowska 2 Szczegóły
Artykuł 21.05.2019 Zarządzenie nr 229/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 12 we Włocławku, ul. Bukowa 37/39 Szczegóły
Artykuł 21.05.2019 Zarządzenie nr 228/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 9 we Włocławku, ul. Łanowa 3 Szczegóły
Artykuł 21.05.2019 Zarządzenie nr 227/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 8 we Włocławku, ul. Targowa 3 Szczegóły
Artykuł 21.05.2019 Zarządzenie nr 226/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 4 we Włocławku, ul. Kraszewskiego 34 Szczegóły
Artykuł 20.05.2019 Zarządzenie nr 225/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 maja 2019 r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Ptasiej 2a, działka nr 87/2 KM 83 o pow. 70,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 20.05.2019 Zarządzenie nr 224/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania we wszystkie dni tygodnia , na terenie miasta Włocławek, w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2021 r. Szczegóły
Artykuł 20.05.2019 Zarządzenie nr 223/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu ich zamieszkania we wszystkie dni tygodnia, na terenie miasta Włocławek, w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2021 r. Szczegóły
Artykuł 20.05.2019 Zarządzenie nr 220/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok. Szczegóły
Artykuł 20.05.2019 Zarządzenie nr 222/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie ustalenia składu Miejskiej Rady Sportu we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 17.05.2019 Zarządzenie nr 221/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie we Włocławku oraz zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie we Włocławku. Szczegóły