Zarządzenia Prezydenta Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 15.04.2019 Zarządzenie nr 160/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 11/45 o powierzchni 0,1050 ha w obrębie Włocławek KM 94 położonej we Włocławku przy ul. Płockiej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Szczegóły
Artykuł 15.04.2019 Zarządzenie nr 159/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 15.04.2019 Zarządzenie nr 154/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 12.04.2019 Zarządzenie nr 158/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego jeden lokal mieszkalny stanowiący własność Skarbu Państwa przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy. Szczegóły
Artykuł 12.04.2019 Zarządzenie nr 157/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych ofert złożonych w otwartym konkursie przez organizacje pozarządowe w celu realizacji zadań gminy w zakresie polityki społecznej w 2019 roku. Szczegóły
Artykuł 12.04.2019 Zarządzenie nr 156/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, będącej w posiadaniu Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Ceglanej 13/15, część działki nr 32 KM 36 o pow. 24,84 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 12.04.2019 Zarządzenie nr 155/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, będącej w posiadaniu Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Ceglana 13/15, część działki nr 32 KM 36 o pow. 24,84 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 11.04.2019 Zarządzenie nr 153/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego wydzierżawienia na czas nieoznaczony części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 11.04.2019 Zarządzenie nr 152/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji oceniającej wnioski o przyznanie dotacji celowych dla włocławskich uczelni wyższych z budżetu Miasta Włocławek. Szczegóły
Artykuł 11.04.2019 Zarządzenie nr 146/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok. Szczegóły
Artykuł 10.04.2019 Zarządzenie nr 151/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, będącej w posiadaniu Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Ceglanej 13/15, część działki nr 32 KM 36 o pow. 24,84 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 10.04.2019 Zarządzenie nr 150/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku, stanowiącej część dz. nr 5/57 KM 43 o pow. 18,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 5 miesięcy w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 09.04.2019 Zarządzenie nr 149/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 09 kwietnia 2019 r. w sprawie nieodpłatnego udostępnienia sal gimnastycznych szkół w ramach programu Ministra Sportu i Turystyki pod nazwą „Szkolny Klub Sportowy” w 2019 roku Szczegóły
Artykuł 09.04.2019 Zarządzenie nr 148/2019 Prezydenta Miasta Włocławek jako starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej z dnia 09 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa. Szczegóły
Artykuł 09.04.2019 Zarządzenie nr 147/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego naboru kandydatów na członków Włocławskiej Rady Seniorów. Szczegóły