Zarządzenia Prezydenta Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.03.2019 Zarządzenie nr 110/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Kruszyńskiej 1a, stanowiącej część dz. nr 3/10 KM 79/1 o pow. 220,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 13.03.2019 Zarządzenie nr 109/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie wydzierżawienia na czas nieoznaczony nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 13.03.2019 Zarządzenie nr 108/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Wiejskiej 39 a, działka nr 1 KM 77 o pow. 15,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 13.03.2019 Zarządzenie nr 107/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy ul. Kościuszki 23, stanowiących działki nr 18/5 i 19/12 KM 52 o pow. 753,00 m2, przeznaczonych do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 13.03.2019 Zarządzenie nr 106/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku Szczegóły
Artykuł 11.03.2019 Zarządzenie nr 105/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 08.03.2019 Zarządzenie nr 104/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 marca 2019 roku w sprawie Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 07.03.2019 Zarządzenie nr 103/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku, stanowiącej część działki nr 2/8 KM 23 o pow. 250,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 5 miesięcy w drodze bezprzetargowej Szczegóły
Artykuł 06.03.2019 Zarządzenie nr 102/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku, stanowiącej część dz. nr 5/57 KM 43 o pow. 23,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 6 miesięcy w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 06.03.2019 Zarządzenie nr 101/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Cichej 2, stanowiącej część dz. nr 127 KM 52 o pow. 327,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 06.03.2019 Zarządzenie nr 100/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 marca 2019 r. sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej we Włocławku u zbiegu ulic Pułaskiego i Kościuszki, oznaczonej jako działka nr 20/17 (Włocławek KM 43) o pow. 0,0269 ha,w udziale 1366/1400 części, stanowiącym własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonym do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz współwłaściciela. Szczegóły
Artykuł 06.03.2019 Zarządzenie nr 99/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie wydzierżawienia na czas nieoznaczony nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 05.03.2019 Zarządzenie nr 98/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji projektu pn.: „Utworzenie parku na Słodowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku”. Szczegóły
Artykuł 04.03.2019 Zarządzenie nr 97/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania, organizacji i trybu działania Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 04.03.2019 Zarządzenie nr 96/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły