Zarządzenia Prezydenta Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 01.02.2019 Zarządzenie nr 37/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej we Włocławku,oznaczonej jako działka nr 3/2 (Włocławek KM 115) o pow. 0,0195 ha oraz działka nr 3/4 (Włocławek KM 115) o pow. 0,0035 ha, położona przy Al. Kazimierza Wielkiego, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 31.01.2019 Zarządzenie nr 36/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych ofert złożonych w otwartym konkursie przez organizacje pozarządowe w celu realizacji zadań samorządu gminy w roku 2019 w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Szczegóły
Artykuł 31.01.2019 Zarządzenie nr 35/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie nr 287/2017 w sprawie powołania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 31.01.2019 Zarządzenie nr 34/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 31.01.2019 Zarządzenie nr 31/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 30.01.2019 Zarządzenie nr 32/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w roku 2019, przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny lub pieczy zastępczej. Szczegóły
Artykuł 28.01.2019 Zarządzenie nr 30/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 28.01.2019 Zarządzenie nr 29/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Jasnej 8, stanowiącej część dz. nr 15 KM 58 o pow. 15,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 28.01.2019 Zarządzenie nr 28/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w ramach działań z udziałem środków zewnętrznych w roku 2019 Szczegóły
Artykuł 28.01.2019 Zarządzenie nr 27/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2019 w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Szczegóły
Artykuł 25.01.2019 Zarządzenie nr 26/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego 3 pomieszczenia biurowe, zlokalizowane na I piętrze lokalu użytkowego położonego we Włocławku przy ul. Ptasiej 2a, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczone do oddania w najem w trybie bezprzetargowym. Szczegóły
Artykuł 25.01.2019 Zarządzenie nr 25/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu najmu wolnych lokali użytkowych oraz opłat za najem powierzchni pod reklamy na nieruchomościach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 23.01.2019 Zarządzenie Nr 24/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 22.01.2019 Zarządzenie Nr 23/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 22.01.2019 Zarządzenie Nr 22/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie wydzierżawienia na czas nieoznaczony nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek Szczegóły