Zarządzenia Prezydenta Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.01.2019 Zarządzenie Nr 21/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy : ul. Starodębskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej Szczegóły
Artykuł 22.01.2019 Zarządzenie Nr 20/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy: ul. Lipnowskiej 12b, ul. Dąbrowskiej, przeznaczonych do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej Szczegóły
Artykuł 22.01.2019 Zarządzenie Nr 19/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy: ul. Moniuszki, ul. Starodębskiej, ul. Toruńskiej, ul. Al. Chopina, ul. Okrzei Szczegóły
Artykuł 22.01.2019 Zarządzenie Nr 18/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenia w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania gminy polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w roku 2019, przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny lub pieczy zastępczej Szczegóły
Artykuł 21.01.2019 Zarządzenie Nr 17/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu nr 1 na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Włocławek w roku 2019 Szczegóły
Artykuł 21.01.2019 Zarządzenie nr 16/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia składu Miejskiej Rady Sportu we Włocławku Szczegóły
Artykuł 21.01.2019 Zarządzenie nr 15/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia składu Miejskiej Rady Sportu we Włocławku Szczegóły
Artykuł 21.01.2019 Zarządzenie Nr 14/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rewitalizacji przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego – „Prowadzenie kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9 we Włocławku” Szczegóły
Artykuł 21.01.2019 Zarządzenie Nr 13/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Szczegóły
Artykuł 16.01.2019 Zarządzenie Nr 11/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 16.01.2019 Zarządzenie Nr 10/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Zarządzenie Nr 09/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Zarządzenie nr 8/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 09.01.2019 Zarządzenie nr 7/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań powierzonych Zastępcom Prezydenta Miasta Włocławek oraz sprawowanego przez nich nadzoru Szczegóły
Artykuł 08.01.2019 Zarządzenie nr 6/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 08 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Biura Sportu i Turystyki Szczegóły