Zarządzenia Prezydenta Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 03.09.2018 Zarządzenie nr 244/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej we Włocławku oznaczonej jako: działka nr 37/6 obręb Rózinowo o pow. 0,0473 ha, położona przy ul. Toruńskiej, działka nr 42 obręb Rózinowo o pow. 0,0058 ha, działka nr 44/4 obręb Rózinowo o pow. 0,0682 ha, położona przy ul. Toruńskiej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 03.09.2018 Zarządzenie nr 242/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 31.08.2018 Zarządzenie nr 243/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej, do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, na okres powyżej lat trzech. Szczegóły
Artykuł 31.08.2018 Zarządzenie nr 240/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 29.08.2018 Zarządzenie Nr 239/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego wydzierżawienia na czas nieoznaczony części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 29.08.2018 Zarządzenie Nr 238/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego wydzierżawienia na czas nieoznaczony części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Włocławek, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 27.08.2018 Zarządzenie Nr 236/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 sierpnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku Szczegóły
Artykuł 24.08.2018 Zarządzenie Nr 233/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości Szczegóły
Artykuł 23.08.2018 Zarządzenie Nr 232/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2018 rok. Szczegóły
Artykuł 23.08.2018 Zarządzenie Nr 231/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Bławatkowej, stanowiącej działkę nr 104/3 KM 7/2 o pow. 117,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 23.08.2018 Zarządzenie Nr 230/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie w sprawie odwołania Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 21.08.2018 Zarządzenie Nr 229/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Szczegóły
Artykuł 09.08.2018 Zarządzenie Nr 228/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej we Włocławku przy Al. Kazimierza Wielkiego, oznaczonej jako działka nr 3/65 (Włocławek KM 114) o pow. 0,0864 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Szczegóły
Artykuł 09.08.2018 Zarządzenie Nr 227/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 8/32 o powierzchni 0,0150 ha w obrębie Włocławek KM 68 położonej we Włocławku przy ul. Żurawiej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste, w trybie bezprzetargowym Szczegóły
Artykuł 09.08.2018 Zarządzenie Nr 226/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 3/240 o powierzchni 0,0228 ha w obrębie Włocławek KM 28, położonej we Włocławku przy ul. Wesołej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drugim przetargu ustnym nieograniczonym Szczegóły