Zarządzenia Prezydenta Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 12.07.2018 Zarządzenie nr 195/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 10.07.2018 Zarządzenie nr 194/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 3 na realizację zadania publicznego w zakresie powierzania, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej. Szczegóły
Artykuł 10.07.2018 Zarządzenie nr 193/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazów, obejmujących 15 lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Szczegóły
Artykuł 09.07.2018 Zarządzenie nr 192/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 09.07.2018 Zarządzenie nr 191/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie przekształcenia na tymczasowe pomieszczenia lokali socjalnych położonych we Włocławku przy ul. Biskupiej 11 m.14 oraz ul. Wienieckiej 42 m. 27, 28. Szczegóły
Artykuł 09.07.2018 Zarządzenie nr 190/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 09.07.2018 Zarządzenie nr 189/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia, zamieszkałych na terenie miasta Włocławek” w 2018 r. oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania . Szczegóły
Artykuł 06.07.2018 Zarządzenie nr 188/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rewitalizacji przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego – „Prowadzenie kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9 we Włocławku”. Szczegóły
Artykuł 04.07.2018 Zarządzenie nr 187/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej, do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, na okres powyżej lat trzech. Szczegóły
Artykuł 04.07.2018 Zarządzenie nr 186/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na udzielanie mieszkańcom Włocławka gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz powołania Komisji Konkursowej. Szczegóły
Artykuł 02.07.2018 Zarządzenie nr 185/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniające Zarządzenie nr 278/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 września 2016 roku oraz Zarządzenie nr 52/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie realizacji projektu pn.: „Utworzenie parku na Słodowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku” Szczegóły
Artykuł 02.07.2018 Zarządzenie nr 184/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 02.07.2018 Zarządzenie nr 183/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu głosowania wyboru kandydata na stanowisko dyrektora szkoły/placówki prowadzonej przez Gminę Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 02.07.2018 Zarządzenie nr 182/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów włocławskich szkół i placówek. Szczegóły
Artykuł 28.06.2018 Zarządzenie nr 177/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2018 rok. Szczegóły