Zarządzenia Prezydenta Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 28.06.2018 Zarządzenie nr 181/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy: ul. Toruńskiej, stanowiącej część dz. nr 43/15 KM 29 o pow. 55,00 m2, ul. Piekarskiej 3a, stanowiącej część dz. nr 67/3 KM 50 o pow.511,00 m 2 ul.Płowieckiej, stanowiącej część dz. nr 157/48 KM 77 o pow. 8,00 m2, przeznaczonych do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 28.06.2018 Zarządzenie nr 180/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku, stanowiących:część działki nr 2/8 KM 23 o pow. 143,00 m2,część działki nr 5/57 KM 43 o pow. 18,00 m2 przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 4 miesięcy w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 28.06.2018 Zarządzenie nr 179/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy Al. Chopina 8, stanowiącej działkę nr 1/40 KM 110 o pow. 151,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 28.06.2018 Zarządzenie nr 178/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego wydzierżawienia na czas nieoznaczony części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 27.06.2018 Zarządzenie nr 176/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Włocławek, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Włocławek położonej we wsi Pińczata, oznaczonej jako działka nr 70 o pow. 42,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 27.06.2018 Zarządzenie nr 175/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Biura Rady Miasta Szczegóły
Artykuł 27.06.2018 Zarządzenie nr 174/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 35 im. Pluszowego Misia we Włocławku, ul. 14 Pułku Piechoty 5 Szczegóły
Artykuł 25.06.2018 Zarządzenie nr 173/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku jako jednostki właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia dobry start Szczegóły
Artykuł 25.06.2018 Zarządzenie nr 172/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie nr 287/2017 w sprawie powołania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku Szczegóły
Artykuł 25.06.2018 Zarządzenie nr 171/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 25.06.2018 Zarządzenie nr 170/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy:ul. Toruńskiej, stanowiącej część działki nr 71/2 KM 34 o pow. 800,00 m2 ,ul. Żytniej 60, stanowiącej część działki nr 17/1 KM 105 o pow. 18,00 m2 przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargu. Szczegóły
Artykuł 22.06.2018 Zarządzenie nr 169/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego, dotyczącego wydzierżawienia na czas nieoznaczony oraz czas oznaczony części nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 22.06.2018 Zarządzenie nr 168/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu wolnych lokali użytkowych oraz opłat za najem powierzchni pod reklamy na nieruchomościach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 21.06.2018 Zarządzenie nr 167/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego we Włocławku, ul. Leśna 24 Szczegóły
Artykuł 21.06.2018 Zarządzenie nr 166/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 4 we Włocławku, ul. Kaliska 108 Szczegóły