Zarządzenia Prezydenta Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.06.2018 Zarządzenie nr 165/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 23 we Włocławku, ul. Wyspiańskiego 3 Szczegóły
Artykuł 21.06.2018 Zarządzenie nr 164/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 we Włocławku, ul. Cyganka 6/10 Szczegóły
Artykuł 21.06.2018 Zarządzenie nr 163/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego nr 36 we Włocławku, ul. Wyspiańskiego 3 Szczegóły
Artykuł 21.06.2018 Zarządzenie nr 162/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego nr 27 we Włocławku, ul. Cienista 20 Szczegóły
Artykuł 21.06.2018 Zarządzenie nr 161/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego nr 25 we Włocławku, ul. Rajska 1 Szczegóły
Artykuł 21.06.2018 Zarządzenie nr 160/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego nr 14 we Włocławku, ul. Hutnicza 3a Szczegóły
Artykuł 20.06.2018 Zarządzenie nr 159/2018 Prezydenta Miasta Włocławek jako starosty, wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy ul. Bartnickiej, stanowiącej część działki nr 1/60 i 1/61 KM 14 (obręb Michelin) o pow. 315,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony. Szczegóły
Artykuł 19.06.2018 Zarządzenie nr 158/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 czerwca 2018 r.w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego 6 lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku, przeznaczonych do najmu na okres powyżej trzech lat w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Szczegóły
Artykuł 19.06.2018 Zarządzenie nr 157/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Realizacja usług asystencji osobistej na potrzeby osób niepełnosprawnych Szczegóły
Artykuł 18.06.2018 Zarządzenie nr 156/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości Stypendium Prezydenta Miasta Włocławek uzdolnionych uczniów szkół z terenu miasta Włocławek w 2018 roku. Szczegóły
Artykuł 18.06.2018 Zarządzenie nr 155/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek w Gminie Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 18.06.2018 Zarządzenie nr 154/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Szczegóły
Artykuł 15.06.2018 Zarządzenie nr 153/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 czerwca 2018 r. zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Realizacja usług asystencji osobistej na potrzeby osób niepełnosprawnych.” Szczegóły
Artykuł 15.06.2018 Zarządzenie nr 152/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku, oznaczonej ewidencyjnie jako część działki nr 5/57 KM 43 o pow. 30,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 4 miesięcy w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 14.06.2018 Zarządzenie nr 151/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Realizacja usług asystencji osobistej na potrzeby osób niepełnosprawnych. Szczegóły