Zarządzenia Prezydenta Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 15.07.2020 Zarządzenie nr 232/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Płockiej, stanowiącej część działek nr 11/61 i 11/64 (Włocławek KM 94) o pow. 142,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 09.07.2020 Zarządzenie Nr 231/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego lokale użytkowe (garaże), stanowiące własność Gminy Miasto Włocławek, położone we Włocławku, przeznaczone do najmu na okres powyżej trzech lat w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Szczegóły
Artykuł 09.07.2020 Zarządzenie Nr 230/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego lokale użytkowe, stanowiące własność Gminy Miasto Włocławek, położone we Włocławku, przeznaczone do najmu na okres powyżej trzech lat w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Szczegóły
Artykuł 09.07.2020 Zarządzenie Nr 229/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 09.07.2020 Zarządzenie Nr 226/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 09.07.2020 Zarządzenie Nr 228/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wypracowania koncepcji budowy spalarni odpadów wraz z blokiem energetycznym Szczegóły
Artykuł 07.07.2020 Zarządzenie Nr 227/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Szczegóły
Artykuł 07.07.2020 Zarządzenie Nr 225/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego 1 lokal użytkowy, stanowiący własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczony do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym. Szczegóły
Artykuł 07.07.2020 Zarządzenie Nr 224/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Komarowej 1, działka nr 58/2 (Michelin KM 07) o pow. 250,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 06.07.2020 Zarządzenie Nr 223/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku Szczegóły
Artykuł 06.07.2020 Zarządzenie Nr 222/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 lipca 2020 r.w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) Miasta Włocławek” w 2020 r. oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania w przedmiotowym zakresie. Szczegóły
Artykuł 06.07.2020 Zarządzenie Nr 221/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Impresaryjnego im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku Szczegóły
Artykuł 03.07.2020 Zarządzenie Nr 220/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Włocławek” Szczegóły
Artykuł 03.07.2020 Zarządzenie Nr 217/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie etatyzacji w Urzędzie Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 02.07.2020 Zarządzenie Nr 219/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego 1 lokal użytkowy, stanowiący własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczony do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym. Szczegóły