Decyzja na usunięcie drzew/krzewów

  • Nr karty/rok 552/dec/2015
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Inne
  • Nazwa dokumentu Decyzja o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie drzewa gat. jodła z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Armii Krajowej 13.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Włocławek, Województwo Kujawsko-Pomorskie
  • Znak sprawy S.6131.768.2015
  • Dokument wytworzył Inspektor w Wydziale
  • Data dokumentu 07.12.2015
  • Dokument zatwierdził Prezydent Miasta Włocławek
  • Data zatwierdzenia dokumentu 07.12.2015
  • Miejsce przechowywania dokumentu Wydział Środowiska
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 565/wnio/2015
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 07.12.2015
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian