Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (24/dec/2020)

  • Nr karty/rok 24/dec/2020
  • Rodzaj dokumentu Decyzje (24/dec/2020)
  • Temat dokumentu inne
  • Nazwa dokumentu Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (24/dec/2020)
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zabudowa zbiornika skroplonego azotu – 200 Mg wraz z podłączeniem do instalacji wewnątrzzakładowej” na terenie Zakładu ANWIL S.A. przy ul. Toruńskiej 222 , 87-800 Włocławek.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Włocławek, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy S.6220.7.2020
  • Dokument wytworzył Wydział Środowiska
  • Data dokumentu 19.03.2020
  • Dokument zatwierdził Prezydent Miasta Włocławek
  • Data zatwierdzenia dokumentu 19.03.2020
  • Miejsce przechowywania dokumentu Wydział Środowiska Urząd Miasta Włocławek ul. 3 Maja 22 I piętro pokój nr 18 tel. 54 414-43-07
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 11/wnio/2020
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 27.03.2020
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian