Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku (149/dec/2019)

  • Nr karty/rok 149/dec/2019
  • Rodzaj dokumentu Decyzje (149/dec/2019)
  • Temat dokumentu Ochrona przed hałasem
  • Nazwa dokumentu Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku (149/dec/2019)
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku dla Firmy Handlowo-Usługowej „Dav-Gum” ul. Kapitulna 106 we Włocławku
  • Obszar, którego dokument dotyczy Włocławek, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy S.6251.2.2019
  • Dokument wytworzył Wydział Środowiska
  • Data dokumentu 07.08.2019
  • Dokument zatwierdził Prezydent Miasta Włocławek
  • Data zatwierdzenia dokumentu 07.08.2019
  • Miejsce przechowywania dokumentu Wydział Środowiska ul. 3 Maja 22 I piętro pokój nr 18 tel. 54 414 43 07
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 08.08.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian