Dokumentacja Geologiczno-Inżynierska (Ekofizjograficzna) (1/eko/2019)

  • Nr karty/rok 1/eko/2019
  • Rodzaj dokumentu Analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów (1/eko/2019)
  • Temat dokumentu inne
  • Nazwa dokumentu Dokumentacja Geologiczno-Inżynierska (Ekofizjograficzna) (1/eko/2019)
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Ustalenia, w tym: warunki topoklimatyczne, zasoby i struktura przestrzenna środowiska biotycznego, budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne. Obszar położony pomiędzy ulicą Chmielną, Aleją Chopina, ulicą Warszawską, Placem Wolności, ulicą 3 Maja, Starym Rynkiem, ulicą Św. Jana, brzegiem rzeki Wisły oraz położonego w rejonie ulicy Ogniowej.
  • Obszar, którego dokument dotyczy województwo kujawsko-pomorskie. Miasto Włocławek
  • Znak sprawy UA.ZP.6722.17.2019
  • Dokument wytworzył osoba prawna na zlecenie Prezydenta Miasta Włocławek
  • Data dokumentu 27.09.2019
  • Dokument zatwierdził nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Wydział Urbanistyki i Architektury Urząd Miasta Włocławek Zielony Rynek 11/13 IV piętro pokój nr 410 tel. 54 414 44 14
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 09.10.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian