Dokumentacja Geologiczno-Inżynierska (Ekofizjograficzna) (6/eko/2017)

  • Nr karty/rok 6/eko/2017
  • Rodzaj dokumentu Analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów (6/eko/2017)
  • Temat dokumentu Inne
  • Nazwa dokumentu Dokumentacja Geologiczno-Inżynierska (Ekofizjograficzna) (6/eko/2017)
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Ustalenia, w tym: warunki topoklimatyczne, zasoby i struktura przestrzenna środowiska biotycznego, budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne. W rejonie ulic: Kraszewskiego, Okrężna, Bracka, Leśna, Chopina, Okrzei, Wronia, Chmielna, z wyłączeniem terenu zamkniętego.
  • Obszar, którego dokument dotyczy województwo kujawsko-pomorskie. Miasto Włocławek
  • Znak sprawy UA.ZP.6722.8.2017
  • Dokument wytworzył osoba prawna na zlecenie Prezydenta Miasta Włocławek
  • Data dokumentu 07.12.2009
  • Dokument zatwierdził Prezydent Miasta Włocławek – Geolog Powiatowy Miasta Włocławek
  • Data zatwierdzenia dokumentu 14.12.2009
  • Miejsce przechowywania dokumentu Wydział Urbanistyki i Architektury Urząd Miasta Włocławek Zielony Rynek 11/13 IV piętro pokój nr 410 tel. 54 414 44 14
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 5/eko/2017
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 14.02.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian