GMK21- Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty

  • Wydział Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym
  • Termin załatwienia 14 dni
  • Osoba kontaktowa Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym Referat Nieruchomości, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek, Biuro Obsługi Mieszkańców – stanowisko Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym parter budynek B
  • Miejsce załatwienia Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym Referat Nieruchomości, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek, Biuro Obsługi Mieszkańców – stanowisko Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym parter budynek B
  • Telefon kontaktowy 4144160 (grunty Skarbu Państwa), 4144134 (grunty Gminy Miasto Włocławek)
  • Miejsce odbioru Urząd Miasta Włocławek, Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym Referat Nieruchomości 87-800 Włocławek ul. 3-go Maja 22 pok. 24 lub 24 BC
  • Wymagane dokumenty Wypełniony druk zgłoszenia
  • Opłaty Brak
  • Tryb odwoławczy W terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia informacji, złożenie wniosku o ustalenie wysokości opłaty jednorazowej w drodze decyzji
  • Uwagi

   Brak

  • Podstawa prawna

   Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. 2018 r, poz. 1716)

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian