GMK23 – Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego na wynajem

  • Wydział Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym
  • Termin załatwienia Od 15 października 2019 r. do 31 marca 2020 r.
  • Osoba kontaktowa Zdzisława Kamińska
  • Miejsce załatwienia Urząd Miasta Włocławek
   Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym
   Zielony Rynek 11/13
   87 – 800 Włocławek
   Biuro Obsługi Mieszkańców – stanowisko Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym
   Budynek B, sala nr 3
  • Telefon kontaktowy 54 414-47-18
  • Miejsce odbioru Urząd Miasta Włocławek
   Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym
   Zielony Rynek 11/13
   87 – 800 Włocławek
   Biuro Obsługi Mieszkańców – stanowisko Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym
   Budynek B, sala nr 3
  • Wymagane dokumenty Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego na wynajem.

  • Opłaty Brak
  • Tryb odwoławczy Nie przysługuje.
  • Uwagi

   Brak

  • Podstawa prawna
   • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. z 2018 r. poz. 1540, zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 1309)
   • Uchwała nr XI/95/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu w ramach pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 3835), zmieniona uchwałą nr XIV/143/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 września 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz.5089)
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian