Realizowane programy polityki zdrowotnej

Działania na rzecz włocławskich seniorów 1. Programy zdrowotne
  • Rok 2018
  1. Program zapobiegania upadkom dla seniorów w woj. kujawsko-pomorskim – 37 osób 60+ (14 000 zł)
  2. Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim – 99 osób 60+ (14 850 zł)
  3. Kujawsko-pomorski program badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej – 86 mężczyzn z wieku 65 - 74 lata (1 720 zł)
  4. Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia zamieszkałych na terenie miasta Włocławek – 1 845 osób 65+ (83 908,65 zł)
Łączna kwota przeznaczona na programy zdrowotne: 114 478, 65 zł
  • Rok 2019 (w trakcie realizacji, plany)
  1. Program zapobiegania upadkom dla seniorów w woj. kujawsko-pomorskim – 60 osób 60+ (12 000 zł)
  2. Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim – 150  osób 60+ (22 500 zł)
  3. Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia zamieszkałych na terenie miasta Włocławek – 2 400 osób 65+ (101 400 zł)
Łączna kwota przeznaczona na programy zdrowotne: 135 900,00 zł Kwota łączna na lata 2018-2019: 250 378,65zł. Gmina Miasto Włocławek  w ramach swojej polityki społecznej realizuje różnego rodzaju zadania na rzecz seniorów. Jednym z nich jest zapewnienie całodobowej opieki w Domach Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku, finansowane z budżetu Miasta. We Włocławku funkcjonują trzy publiczne (miejskie) DPS, w tym jeden z nich jest placówką specjalistyczną dla osób przewlekle somatycznie chorych i niepełnosprawnych fizycznie. Domy Pomocy Społecznej z terenu Włocławka dysponują 163 miejscami dla swoich podopiecznych. Ponadto w strukturze jednego z DPS funkcjonuje Ośrodek Dziennego Pobytu zapewniający dzienną opiekę 40 osobom. Projekt  pn. „Aktywność Włocławskich Seniorów” jest wspólnym działaniem Urzędu Miasta Włocławek i Centrum Kultury „Browar B.” skierowanym do włocławskich seniorów. Jego celem jest między innymi zdobycie nowej wiedzy i umiejętności oraz rozwijanie pasji i zainteresowań poprzez udział w zajęciach. Do tej pory udział w projekcie wzięło ok. 500 włocławskich seniorów. Wartość projektu: 3 000,00 zł Prezydent Miasta Włocławek ogłasza również otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych, celem realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej polegających na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu zamieszkania, na terenie miasta Włocławek. W 2018 roku z powyższych usług opiekuńczych skorzystało około 738 uprawnionych włocławian. Kwota środków przeznaczonych w 2019 roku: 6 000 000,00 zł Ogólnopolska Karta Seniora – edycja Włocławek – do chwili obecnej wydano 5326 kart dla uprawnionych Włocławian 2. Plany na kolejne lata
  • Udział w projekcie partnerskim pn. „Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu – projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów”
Wnioskodawca  i realizator projektu: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu Planowane rozpoczęcie realizacji projektu: styczeń 2020 r. Czas trwania projektu: 36 miesięcy, w tym: 6 miesięcy - organizacja projektu (rekrutacja, itp.), 30 miesięcy – czas korzystania z urządzeń  teleopiekuńczych Cel projektu: - utworzenie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Teleopiekuńczego, - świadczenie usług tzw. teleopieki, - poprawy bezpieczeństwa i komfortu życia osób starszych i niesamodzielnych Rodzaj wsparcia: specjalistyczna bransoletka alarmowa, wyposażona m.in. w przycisk SOS, czujnik upadku czy geolokalizację Miasto Włocławek otrzyma 161 bransoletek życia dla seniorów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>