Zarządzenie Nr 128/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 marca 2020 r. uchylające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów: Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 19 we Włocławku, ul. Urocza 1, 87-800 Włocławek; Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 30 we Włocławku, ul. Kaliska 85, 87-800 Włocławek; Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 we Włocławku, ul. Gniazdowskiego 7, 87-800 Włocławek; Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 we Włocławku, ul. Starodębska 21b, 87-800 Włocławek; Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych, ul. Nowomiejska 25, 89, 87-800 Włocławek; Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku, ul. Bukowa 38/40, 87-800 Włocławek.

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r., poz. 374) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r., w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r., poz. 410) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) i art. 92 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r., poz. 511, poz. 1571, poz. 1815)

zarządza się, co następuje:

§1.  W związku z wprowadzeniem szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uchyla się Zarządzenie Nr 69/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 lutego 2020r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska: Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 19 we Włocławku, ul. Urocza 1, 87-800 Włocławek; Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 30 we Włocławku, ul. Kaliska 85, 87-800 Włocławek; Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 we Włocławku, ul. Gniazdowskiego 7, 87-800 Włocławek; Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 we Włocławku, ul. Starodębska 21b, 87-800 Włocławek; Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych, ul. Nowomiejska 25, 89, 87-800 Włocławek; Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku, ul. Bukowa 38/40, 87-800 Włocławek. §2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Wydziału Edukacji. §3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta. §4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 2. Zarządzenie  podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>