Zarządzenie Nr 131/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie określenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Miasta Włocławek w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID 19.

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz.1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) i § 10 ust.1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz.U. poz. 491, poz. 522) w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii.

zarządza się, co następuje:

§1. Z dniem 25 marca 2020 r. do odwołania Urząd Miasta Włocławek będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 -14:00. §2.1. Zapewnia się i zaleca Mieszkańcom Włocławka możliwość załatwiania spraw urzędowych w trybie komunikacji pocztowej, elektronicznej (e-mail, ePUAP) oraz telefonicznej, a)  w Urzędzie – poprzez wrzucenie pism i innych dokumentów do wystawionych urn w budynku Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13, w tym przypadku bez potwierdzenia wpływu do Urzędu, b) kontakt telefoniczny: 54 414-40-00, c)  adres e-mail: poczta@um.wloclawek.pl 2. Zaleca się dokonywanie wpłat przelewami elektronicznymi. §3.Możliwość załatwiania spraw w budynku Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13, wyłącznie w sprawach: rejestracji aktu zgonu i aktu urodzenia, po wcześniejszym umówieniu daty i godziny przybycia. §4. Odwołuje się wszystkie wydarzenia i spotkania z mieszkańcami oraz podmiotami zewnętrznymi organizowane przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Włocławek. §5. Osoba załatwiająca sprawę w budynku Urzędu Miasta Włocławek zobowiązana jest wylegitymować się dowodem tożsamości zawierającym zdjęcie pod warunkiem wejścia do budynku. §6. Pracownicy Urzędu Miasta Włocławek oraz interesanci przed wejściem do budynku mogą zostać poddani pomiarowi temperatury ciała. §7.1.    Zobowiązuje się pracowników Urzędu Miasta Włocławek i jednostek świadczących pracę na terenie Urzędu Miasta Włocławek do składania pracodawcy oświadczeń o odbytych i planowanych wyjazdach własnych i domowników poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 2. Zakazuje się zamawiania posiłków z firm cateringowych. Doręczyciele takich firm nie będą wpuszczani na teren Urzędu Miasta Włocławek. 3. W godzinach pracy obowiązuje zakaz opuszczania nieruchomości Urzędu Miasta Włocławek. 4. Śluby cywilne będą udzielane wyłącznie w obecności pary młodych i świadków. §8. Funkcjonowanie Urzędu zostaje dostosowane do aktualnej sytuacji i objęte specjalnymi procedurami. §9. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Włocławek do adekwatnego ograniczenia wykonywania zadań publicznych przez podległe jednostki. §10. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcom Prezydenta, Sekretarzowi Miasta oraz kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Włocławek. §11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. §12. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>