Kontrola w Szkole Policealnej – Policealne Studium Farmaceutyczne we Włocławku

Jednostka kontroli: Wydział Edukacji

Jednostka kontrolowana: Szkoła Policealna – Policealne Studium Farmaceutyczne we Włocławku

Zakres kontroli:

  1. zgodność ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazanej w informacjach o faktycznej liczbie uczniów przekazywanych do Urzędu Miasta Włocławek na podstawie dokumentacji stanowiącej podstawę do sporządzenia tych informacji w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2016 roku,
  2. prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2016 roku,

Termin kontroli: od 1 marca 2017r. do 7 kwietnia 2017r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian