Nieodpłatna pomoc prawna

Organizacja uwzględnia wytyczne otrzymane z Ministerstwa Sprawiedliwości

Lp. Punkt
1. ul. Mechaników 1Bursa Szkolna radcy prawni Praca z wykorzystaniem telefonu i poczty elektronicznej.porady telefoniczne oraz z wykorzystanieme-mail od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 – 19.00
2. ul. Żytnia 58Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie adwokaci Praca z wykorzystaniem telefonu i poczty elektronicznej.porady telefoniczne  oraz z wykorzystanieme-mail od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 – 18.00
3. ul. Długa 28 Pomorska Fundacja Rozwoju, Kultury i Sztuki z Torunia Praca z wykorzystaniem telefonu i poczty elektronicznejporady telefoniczne oraz z wykorzystanieme-mail od poniedziałku do piątku w godz. 13.00 – 17.00
4. ul. Żabia 12A Pomorska Fundacja Rozwoju, Kultury i Sztuki z Torunia Praca z wykorzystaniem telefonu i poczty elektronicznej.porady telefoniczne oraz z wykorzystanieme-mail od poniedziałku do piątku w godz. 08.30 – 12.30

adres poczty elektronicznej, na który należy wysłać oświadczenie:

npp[at]um[dot]wloclawek[dot]pl

REJESTRACJA NA NPP

 1. Zapisy na nieodpłatną pomoc prawną odbywają się bez zmian. Telefon Urzędu Miasta  54 414-49-20 czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 11.00.
 2. Zapisy telefoniczne odbywają się w następujący sposób:
  • pracownik urzędu zapisuje nr telefonu interesanta wyznaczając godzinę, o której prawnik oddzwoni w celu udzielenia porady,
  • pracownik pobiera telefonicznie bądź mailowo oświadczenie dot. uprawnienia do porady prawnej,
  • prawnik po otrzymaniu informacji o złożonym oświadczeniu oddzwania do interesanta i udziela porady prawnej.

Do Pobrania :

 1. Wniosek o udzielenie nieodpłatnej porady prawnej

W związku z potrzebami, zgłaszanymi przez mieszkańców miasta, nieodpłatne porady prawne oraz mediacje odbywają się w sposób ciągły od poniedziałku do piątku:

 • w punkcie na ul. Mechaników 1 w godz. 15.00 – 19.00;
 • w punkcie przy ul. Żytniej 58, w godz. 14.00 – 18.00;
 • w punkcie przy ul. Żabiej, w godz. 8.30 – 12.30;
 • w punkcie przy ul. Długiej w godz. 13.00 – 17.00.

Od dnia 01 stycznia 2020 r. nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach,   w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym
  się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
 • nieodpłatną mediację

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Z porad oraz mediacji może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 11.00 pod nr 54 414-49-20.

Kobiecie, która jest w ciąży , udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej  odbywa się poza kolejnością.Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.W 2020 roku  na terenie miasta Włocławka  funkcjonują 4 punkty nieodpłatnych porad prawnych i nieodpłatnych mediacji:1) Punkt zlokalizowany w budynku Zespołu Placówek Nr 1, mieszczącym się przy ul. Mechaników 1;

 • czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 19.00,
 • w punkcie porad udzielają radcy prawni,
 • zapisy na porady odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 11.00 pod numerem telefonu 54 414-49-20.

2) Punkt zlokalizowany w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, mieszczącym się przy ul. Żytniej 58;

 • czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 18.00,
 • w punkcie porad udzielają adwokaci,
 • zapisy na porady odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 11.00 pod numerem telefonu 54 414-49-20.

3) Punkt zlokalizowany w budynku Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, mieszczącym się przy ul. Żabiej 12A;

 • czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.30 do 12.30,
 • w punkcie porad udzielają prawnicy ( adwokaci oraz radcy prawni) z Pomorskiej Fundacji Rozwoju, Kultury i Sztuki z Torunia,
 • zapisy na porady odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 11.00 pod numerem telefonu 54 414-49-20.

4) Punkt zlokalizowany w pawilonie handlowym mieszczącym się przy, ul Długiej 28;

 • czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 17.00,
 • w punkcie porad udzielają prawnicy (adwokaci oraz radcy prawni) z Pomorskiej Fundacji Rozwoju, Kultury i Sztuki z Torunia,
 • zapisy na porady odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 11.00 pod numerem telefonu 54 414-49-20.
Więcej informacji na temat nieodpłatnej pomocy prawnej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119.1) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Prezydent Miasta Włocławek z siedzibą we Włocławku, Zielony Rynek 11/13.
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych, e-mail: iod[at]um[dot]wloclawek[dot]pl, tel. (54) 414 42 69.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia nieodpłatnych porad prawnych osobom uprawnionym.
 4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2030).
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od dnia ich uzyskania.
 6. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, określonym w art. 4 ust.2 pkt 6 oraz ust. 3 i 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2030).
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  • prawo dostępu do danych osobowych,
  •  prawo żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>