Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 26 listopada 2019 r., znak WOO.420.300.2018.ADS.19

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 26 listopada 2019 r., znak WOO.420.300.2018.ADS.19 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa źródła ciepła z wykorzystaniem biomasy jako paliwa, o mocy cieplnej uprawniającej do uznania systemu ciepłowniczego MPEC Sp. z o.o. we Włocławku za efektywny”.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian