Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 21.09.2020 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (112/wnio/2020) Szczegóły
Artykuł 21.09.2020 Zarządzenie nr 325/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 września 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie mieszkańcom Włocławka gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych Szczegóły
Artykuł 21.09.2020 Zmiana składu Komitetu Rewitalizacji Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.09.2020 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (111/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.09.2020 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (110/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.09.2020 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (109/wnio/2020) Szczegóły
Artykuł 18.09.2020 Zgłoszenie budowy sieci gazowej ś/c PE dn 63 o długości 35,80 m, na terenie dz. nr 42/36 i 42/52 obręb Rybnica KM 2 we Włocławku. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.09.2020 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (8/proj/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.09.2020 Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (8/prog/2020) Szczegóły
Artykuł 18.09.2020 Zarządzenie nr 324/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 września 2020 r. uchylające Zarządzenie Nr 251/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Dziewińskiej 66, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 103 o powierzchni 0,0720 ha w obrębie Włocławek KM 77 przeznaczonej do oddania w użyczenie. Szczegóły
Artykuł 18.09.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej śr/c PE dn 63 na terenie dz. nr 24/12, 24/33, 24/41 obręb Włocławek KM 121 położonych przy ul. Nad Strugą we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 18.09.2020 Zarządzenie nr 323/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 września 2020 r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszej oferty złożonej w otwartym konkursie ofert przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego, w celu realizacji zadania gminy w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek w okresie od 1 października 2020 r. do 30 września 2022 r. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.09.2020 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (108/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.09.2020 Decyzja na usunięcie drzewa (99/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.09.2020 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (107/wnio/2020) Szczegóły
« 1 2 3 4 5 631 632 »