Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.09.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej n/c PE dn 90 na terenie działek nr 72, 10/5 obręb Włocławek KM 3 przy ul. Świerkowej i ul. Grodzkiej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 17.09.2020 Zarządzenie nr 322/ 2020Prezydenta Miasta Włocławek jako starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej z dnia 17 września 2020 r. w sprawie obciążenia służebnością przesyłu, na czas nieoznaczony, odcinków magistrali wodociągowej o średnicy 300 mm o długości 21,30 m oraz o średnicy 400 mm o długości 20,70 m będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. we Włocławku, w odniesieniu do nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy ulicy Witosa, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 27/8 o pow. 0,6535 ha (Obręb 0800 Włocławek KM 80). Szczegóły
Artykuł 17.09.2020 Zarządzenie nr 321/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu do spraw racjonalizacji wydatków na oświatę we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 17.09.2020 Zarządzenie nr 320/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 15/135 o powierzchni 0,0367 ha w obrębie Włocławek KM 87, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Zagajewskiego, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. Szczegóły
Artykuł 17.09.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania oraz zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wienieckiej 43/47 dz. nr 2/14, 2/15, 2/26 KM 124/1 Szczegóły
Artykuł 17.09.2020 W dniu 16 września 2020 r. rozpoczął się spis metodą wywiadu telefonicznego (CATI). Szczegóły
Artykuł 17.09.2020 1 września 2020 r. rozpoczął się Powszechny Spis Rolny 2020. Będzie trwał do 30 listopada 2020 r. Szczegóły
Artykuł 17.09.2020 Zarządzenie nr 319/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego we Włocławku. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.09.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (99/dec/2019) Szczegóły
Zamówienia publiczne 16.09.2020 Sport i rekreacja. Projekt zdrowe Zazamcze z podziałem na 2 zadania Szczegóły
Artykuł 16.09.2020 Zgłoszenie budowy odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączem cieplnym do budynku mieszkalnym przy ulicy Srebrnej 3 we Włocławku Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.09.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (98/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.09.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (106/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.09.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (105/wnio/2020) Szczegóły
Artykuł 15.09.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ewidencyjnej nr 4/44 (obręb 0004 Kawka) we Włocławku”. Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 631 632 »