Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 25.03.2016 S02 – Zgłoszenie zwierzęcia do rejestru zwierząt podlegających ochronie Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 25.03.2016 S01 – Dofinansowanie usuwania azbestu Szczegóły
Akty prawne 24.03.2016 Uchwała nr XVII/36/2016 Rady Miasta Włocławek zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Włocławek Szczegóły
Akty prawne 24.03.2016 Uchwała nr XVII/35/2016 Rady Miasta Włocławek zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia jednostek budżetowych pod nazwą: Miejski Zarząd Dróg we Włocławku i Miejski Zespół Usług Komunalnych we Włocławku oraz nadania nazwy i statutu jednostce budżetowej Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 24.03.2016 Uchwała nr XVII/34/2016 Rady Miasta Włocławek w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w mieście Włocławek na rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 24.03.2016 Uchwała nr XVII/33/2016 Rady Miasta Włocławek w sprawie ustalenia terminu Dni Włocławka w 2016 roku Szczegóły
Akty prawne 24.03.2016 Uchwała nr XVII/32/2016 Rady Miasta Włocławek w sprawie zamiaru utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 24.03.2016 Uchwała nr XVII/31/2016 Rady Miasta Włocławek w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Akty prawne 24.03.2016 Uchwała nr XVII/30/2016 Rady Miasta Włocławek zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 24.03.2016 Uchwała nr XVII/29/2016 Rady Miasta Włocławek w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku i innych samorządowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz z realizacji zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, za rok 2015 r. Szczegóły
Akty prawne 24.03.2016 Uchwała nr XVII/28/2016 Rady Miasta Włocławek w sprawie przyjęcia „Raportu z realizacji Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Włocławek za 2014 rok” Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 24.03.2016 S28 – Zatwierdzanie projektów robót geologicznych Szczegóły
Artykuł 23.03.2016 Zarządzenie Nr 77/2016 Prezydenta Miasta Włocławek jako starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, z dnia 23 marca 2016 r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy Placu Wolności 5, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 103 o pow. 0,2149 ha, (Włocławek KM 45), dla której Sąd Rejonowy we Włocławku prowadzi księgę wieczystą nr WL1W/00034273/6, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego Szczegóły
Artykuł 23.03.2016 Zarządzenie Nr 76/2016 Prezydenta Miasta Włocławek jako starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, z dnia 23 marca 2016 r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy ulicy Lunewil, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 58/7 o pow. 0,0006 ha oraz przy ulicy Lunewil 17A i Okrzei 77, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 58/8 o pow. 0,5690 ha (Włocławek KM 36), dla której Sąd Rejonowy we Włocławku prowadzi księgę wieczystą nr WL1W/00047846/8, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego Szczegóły
Artykuł 23.03.2016 Zarządzenie Nr 75/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na dyrektora włocławskich szkół i placówek Szczegóły
« 1 2 579 580 581 582 583 631 632 »