Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 10.03.2016 GMK01 – Bonifikata (ulga) od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste Szczegóły
Artykuł 10.03.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Montażu wytwornicy solanki ze zbiornikiem solanki na terenie bazy PGK Saniko Sp. z o.o. mieszczącej się przy ul. Komunalnej 4 we Włocławku” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.03.2016 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (86/dec/2016) Szczegóły
Artykuł 09.03.2016 Anna Wyborska – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczegóły
Artykuł 09.03.2016 Zarządzenie Nr 55/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy Kościelnej, oznaczonej jako działka nr 13/4 KM 09 o pow. 0,0087 ha Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.03.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (85/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.03.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (84/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.03.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (83/dec/2016) Szczegóły
Artykuł 08.03.2016 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych we Włocławku, ul. Wieniecka 17 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.03.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (89/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.03.2016 Linia energetyczna wraz z transformatorem dwuuzwojeniowym 220/100 kV (10/zglo/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.03.2016 Zgłoszenie instalacji innej niż energetyczna o nominalnej mocy od 0,5 MWt do 1 MWt opalanej paliwem gazowym (9/zglo/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.03.2016 Zgłoszenie zmian w instalacji do produkcji wyrobów ceramicznych (8/zglo/2016) Szczegóły
Artykuł 08.03.2016 Ujednolicony tekst Planu gospodarki niskoemisyjnej Szczegóły
Artykuł 08.03.2016 Uchwała nr XII/99/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2015 Szczegóły
« 1 2 586 587 588 589 590 631 632 »