Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 08.03.2016 Uchwała nr XVI/19/2016 Rady Miasta Włocławek zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, położonych na terenie Gminy Miasto Włocławek w granicach wyznaczonych przez Plac Wolności, ul. Zduńską, Zielony Rynek, ul. Związków Zawodowych, ul. Bechiego, Bulwary Marszałka Piłsudskiego, ul. Piwną, ul. Prymasa Wyszyńskiego, ul. Brzeską do Placu Wolności, w których wykonano remont całej elewacji albo ograniczono emisję dwutlenku węgla poprzez: przyłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej lub zmianę ogrzewania węglowego na ogrzewanie elektryczne, gazowe lub olejowe Szczegóły
Akty prawne 08.03.2016 Uchwała nr XVI/18/2016 Rady Miasta Włocławek zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2028 Szczegóły
Akty prawne 08.03.2016 Uchwała nr XVI/17/2016 Rady Miasta Włocławek zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 08.03.2016 Uchwała nr XVI/16/2016 Rady Miasta Włocławek uchylająca uchwałę w sprawie jednolitego oznakowania taksówek osobowych zarejestrowanych na terenie Gminy Miasta Włocławka Szczegóły
Akty prawne 08.03.2016 Uchwała nr XVI/15/2016 Rady Miasta Włocławek w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek Szczegóły
Akty prawne 08.03.2016 Uchwała nr XVI/14/2016 Rady Miasta Włocławek w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych związanych z wykonywaniem krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób i bagażu taksówką na terenie miasta Włocławka Szczegóły
Akty prawne 08.03.2016 Uchwała nr XVI/13/2016 Rady Miasta Włocławek w sprawie uchwalenia „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego na lata 2016 – 2018” w zakresie dotyczącym Miasta Włocławek Szczegóły
Akty prawne 08.03.2016 Uchwała nr XVI/12/2016 Rady Miasta Włocławek zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia i przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Włocławek” Szczegóły
Akty prawne 08.03.2016 Uchwała nr XVI/11/2016 Rady Miasta Włocławek w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego we Włocławku na kadencję od 2016 r. do 2019 r., zgłoszonych w wyborach uzupełniających Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.03.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (82/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.03.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (88/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.03.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (87/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 07.03.2016 Skorowidz Uchwał Rady Miasta Włocławek – 2015 rok Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.03.2016 Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (2/post/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.03.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (86/wnio/2016) Szczegóły
« 1 2 589 590 591 592 593 633 634 »