Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 22.02.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (61/dec/2016) Szczegóły
Artykuł 22.02.2016 Zarządzenie Nr 48/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 lutego 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 210/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 lipca 2015 roku Szczegóły
Artykuł 22.02.2016 Zarządzenie Nr 47/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Miasto Włocławek oraz na zlecenie Prezydenta Miasta Włocławek Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.02.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (63/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.02.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (60/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.02.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (59/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.02.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (58/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.02.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (57/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.02.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (56/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.02.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (55/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.02.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (62/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.02.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (61/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 22.02.2016 Otwarty konkurs ofert nr 1 na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 22.02.2016 Zarządzenie Nr 46/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1 na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 22.02.2016 Petycja Kancelarii Prawnej Świeca & Wspólnicy Sp. K. – OPIK.152.88.2015 Szczegóły
« 1 2 591 592 593 594 595 629 630 »