Petycja Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych ul. Dziewińska 9, 9A, 9B, 9C, 11, 11B, 11C, 13B, 13A – BRM.152.1.2016

Petycja Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych ul. Dziewińska 9, 9A, 9B, 9C, 11, 11B, 11C, 13B, 13A z dnia 28 października 2016 r. w sprawie  niewywiązywania się  przez miasto z obowiązku utrzymania czystości i porządku przy  pergoli śmietnikowej usytuowanej na „placu cyrkowym”, odmowy Prezydenta Miasta na przeniesienie składowania odpadów komunalnych do dwóch pergoli przy ul. Dziewińskiej.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian