Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 „Maluch”

87-800 Włocławek
ul. Sielska 3
tel. 54 236-12-62
fax. 54 236-55-38
email: powmaluch[at]wp[dot]pl
www.maluch.q4.pl
BIP: BIP – Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza ‚Maluch’

Dyrektor:
Dorota Wilczura

Tryb działania jednostki:

Wszelkie dane dotyczące trybu działania Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Maluch” we Włocławku znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej placówki (adres internetowy podany wyżej).

Zarządzenie nr 293/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 „MALUCH” we Włocławku przy ulicy Sielskiej 3.

Uchwała nr L/132/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przekształcenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „MALUCH” we Włocławku w dwie odrębne placówki opiekuńczo-wychowawcze i zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej oraz specjalistycznej

Zarządzenie nr 17/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Maluch” we Włocławku przy ulicy Sielskiej 3

Uchwała nr XXVIII/215/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 10 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Maluch” przy ulicy Sielskiej 3 we Włocławku

Uchwała Nr XLIII/121/10 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2010 r.
w sprawie zmiany nazwy Domu Dziecka nr 2 przy ulicy Sielskiej we Włocławku

Uchwała Nr 70/L/2006 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 czerwca 2006 r.
w sprawie nadania Statutu placówce opiekuńczo-wychowawczej – Dom Dziecka nr 2 ulica Sielska 3 we Włocławku

Informacje

Rejestr zmian