Porządek obrad komisji Rewizyjnej odbywającego się 25 listopada

Posiedzenie Komisji Rady Miasta Włocławek odbędzie się w dniu  25 listopada  2016r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek w sali nr 20.

Proponowany porządek obrad :

1.Sprawy organizacyjne:

a) otwarcie obrad,
b) stwierdzenie quorum,
c) przyjęcie protokołu nr 9 z dnia 21.09.2016 r.
d) zmiany do porządku obrad.

2. Rozpatrzenie oraz zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2017 rok.

3. Rozpatrzenie i podjęcie opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028.

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Informacje

Rejestr zmian