Procedury załatwiania spraw

Temat Wydział
KSP.K01 – Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Szczegóły
MRK01 – Udzielanie porad prawnych w sprawach konsumenckich; występowanie do przedsiębiorców w sprawach z zakresu ochrony praw konsumentów Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów Szczegóły
FN05 – Stwierdzenie nadpłaty Wydział Finansów Szczegóły
FN04 – Zaświadczenia Wydział Finansów Szczegóły
FN03 – Zwrot opłaty skarbowej Wydział Finansów Szczegóły
FN02 – Opłata od posiadania psów Wydział Finansów Szczegóły
FN01 – Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 wraz z załącznikiem DT-1A o posiadanych środkach transportowych Wydział Finansów Szczegóły
WE07 – Skarga na czynności egzekucyjne oraz na przewlekłość postępowania Wydział Windykacji i Egzekucji Szczegóły
WE06 – Umorzenie lub rozłożenie na raty kosztów egzekucyjnych Wydział Windykacji i Egzekucji Szczegóły
WE05 – Umorzenie postępowania egzekucyjnego Wydział Windykacji i Egzekucji Szczegóły
WE04 – Zawieszenie postępowania egzekucyjnego Wydział Windykacji i Egzekucji Szczegóły
WE03 – Wyłączenie zajętych rzeczy lub praw majątkowych z postępowania egzekucyjnego Wydział Windykacji i Egzekucji Szczegóły
WE02 – Zwolnienie spod egzekucji określonych składników majątkowych zobowiązanego Wydział Windykacji i Egzekucji Szczegóły
WE01 – Zarzuty na prowadzone postępowanie egzekucyjne Wydział Windykacji i Egzekucji Szczegóły
G09 – Zgłoszenie pracy geodezyjnej lub kartograficznej Wydział Geodezji i Kartografii Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 11 12 13 »